pravidlá

 

 1. Fotomaratón je súťaž, kde účastníci majú za úlohu v priebehu 6 hodín nafotiť 12 tém. Na každú tému jeden obrázok.

 2. Témy vyberá organizátor. Účastníci sa ich dozvedia na začiatku časového limitu. Témy sú rovnaké pre všetkých účastníkov.

 3. Súťaží sa v dvoch kategóriách – analóg a digitál.

 4. Každý účastník odovzdá 13 fotiek. Prvá fotka v poradí je čitateľne odfotené registračné číslo. Zvyšných 12 fotiek musí byť zoradených v rovnakom poradí ako sú vypísané témy.

 5. Účastníci analógovej kategórie dostanú od organizátora pred začiatkom súťaže štandardný farebný 35mm kinofilm (obrazové pole 24×36 mm), ktorý použijú na nafotenie súťažnej série. Výstupy prinesené na iných filmoch nebudú hodnotené.

 6. Účastníci analógovej kategórie budú mať k dispozícií aj jednorazové fotoaparáty, ktoré zabezpečí organizátor.

 7. Účastníci digitálnej kategórie použijú na nafotenie súťažnej série vlastné pamäťové karty.

 8. Digitálne fotky musia byť odovzdané vo formáte JPEG – v najvyššom možnom rozlíšení. Výstupy odovzdané v inom formáte nebudú hodnotené.

 9. Akákoľvek počítačová úprava fotiek nie je povolená. Počítačovo upravené fotky nebudú hodnotené.

 10. Každý účastník sa môže zapísať iba do jednej kategórie.

 11. Do súťaže budú zaradené iba práce odovzdané v časovom limite (do 6 hodín od vyhlásenia tém). Práce odovzdané po časovom limite nebudú hodnotené.

 12. Práce hodnotí odborná porota zostavená z profesionálov, ktorí sa venujú fotografii alebo umeniu.

 13. Výsledky súťaže zverejní organizátor do 4 týždňov od jej skončenia na stránke www.fotomaraton.sk.

 14. V každej kategórii bude ocenených 5 najlepších prác.

 15. Hodnotiace kritéria
  – vystihnutie témy
  – originalita a tvorivosť
  – technické prevedenie