o nás

o_nasFotomaratón organizuje občianske združenie ZAOSTRI.

Iné aktivity OZ Zaostri: www.inymiocami.sk

ZAOSTRI
Niťová 1
821 08 Bratislava
IČO: 318 198 69 DIČ: 202 241 8035
Číslo účtu: 0630994345 / 0900

Juraj Károly
juraj.karoly(at)fotomaraton.sk
Kontakt: +421904348296

Dušan Škubák
dusan.skubak(at)fotomaraton.sk

Alexandra Topoľská
sasa.topolska(at)fotomaraton.sk

Peter Simoník
peter.simonik(at)fotomaraton.sk

Zuzana Šestáková
zuzana.sestakova(at)fotomaraton.sk

Marek Tomacha
marek.tomacha(at)fotomaraton.sk

Jozef Charfaoui
jozef.charfaoui(at)fotomaraton.sk